Frekwencja dla Karłowic wyniosła 7,72% - na 1010 uprawnionych do głosowania, w referendum wzięło udział 78 osób.
Treść pytania Głosów na TAK [w %] Głosów na NIE [w %]
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 62 [82,67%] 13 [17,33%]
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? 7 [9,46%] 67 [90,54%]
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? 74 [94,87%] 4 [5,13%]
Więcej informacji można znaleźć w oficjalnym serwisie internetowym PKW.